Pergastro - kvalitná talianska káva Lucaffe

  • +421 915 810 447

Kontakt

Pergastro s.r.o.

Turčianske Jaseno 134 

038 02 Turčianske Jaseno

IČO: 45 387 575,  IČ DPH: SK 202 295 73 32

Obchodný register Okresného súdu Žilina, Vložka číslo: 52371/L

mail: pergastro@gmail.com
mob.:+421 915 810 447
www.pergastro.sk